Com formar i avaluar per competències per part dels tutors dels seminaris de Grau

Mercè Gimeno Santos, Roser Vendrell Mañós, Mª Carme Isanta Isanta, Eulàlia Arias Pujol

Resumen


Es presenta un instrument dissenyat per ajudar a formar i a avaluar 10 competències genèriques fonamentals en el procés d'ensenyament-aprenentatge del futur graduat en psicologia. En forma de pllantilla s'identifica el nivell de gradació i s'assenyalen els indicadors claus a adquirir en cada curs per cadascuna de les competències. També s'explica com es va constrastar l'esmentada eina amb un grup de professorat i amb un grup d'estudiants, a partir d'entrevistes i qüestionaris respectivament. Els resultats indiquen que l'estructura principal de l'instrument és útil per a la formació i l'avalaució per competències dins el marc de l'Espai Europeu Superior.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Mercè Gimeno Santos, Roser Vendrell Mañós, Mª Carme Isanta Isanta, Eulàlia Arias Pujol

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc