Estratègies, accions i fases dels processos d'integració de les TIC en la innovació docent universitària

Albert Sangrà Morer

Resumen


El procés d’integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la universitat és un procés de canvi. A vegades, les TIC s’utilitzen com mecanisme desencadenant de canvi. També els processos d’innovació docent són processos de canvi, que poden trobar en les TIC aliades molt potents, especialment davant els escenaris de futur que s’albiren en l’educació superior.

Aquest article presenta un estudi que s’ha realitzat amb la finalitat d’identificar i descriure quines són les estratègies i les accions que formen part dels processos d’incorporació de les TIC a les universitats, en tant que processos d’innovació i de canvi. S’ha aplicat el model GRACE d’anàlisi, que va ser validat en una investigació anterior, a un conjunt de cinc estudis de casos, corresponents a universitats catalanes, espanyoles i europees.

Els resultats de l’estudi posen de manifest que les universitats impulsen amb estratègies de suport, de promoció i sensibilització la incorporació de les TIC en la docència, i que generen accions de creació, ampliació i millora, que agafen forma de projectes d’innovació docents en molts dels casos.


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Albert Sangrà Morer

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc