Cap a un nou paradigma educatiu: el currículum bimodal

Pere Marquès Graells

Resumen


A la societat actual, Internet facilita en tot moment la informació que necessitem i multiplica les nostres possibilitats de comunicació i de realització de tasques en el ciberespai.

En aquest marc, el "currículum bimodal " proporciona un marc de referència, clar i senzill d'aplicar, per a reorientar l'Educació en aquest nou context sociocultural. El seu propòsit és proporcionar a l'alumnat una formació més adient als requeriments socials i que inclogui, entre d’altres, el desenvolupament de les competències associades a l'aprofitament d'Internet. A més a més, l’aplicació d’aquestes  noves metodologies a l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació també contribuirà a reduir de manera significativa el fracàs escolar.

El "currículum bimodal" contempla que els estudiants  bàsicament realitzen 2 tipus d’activitats d'aprenentatge: "memoritzar" i "fer activitats pràctiques" d’aplicació de coneixements. I prescriu que quan facin aquestes “activitats pràctiques" sempre puguin utilitzar la seva "memòria auxiliar", que estarà constituïda pels seus apunts, i que també pot incloure  la consulta de  llibres i l’accés a  Internet.


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Pere Marquès Graells

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc