Característiques epidemiològiques i topogràfiques de les lesions patides per un col•lectiu d’esportistes d’alt rendiment durant un període de 45 mesos.

Autores/as

  • Carmen Porcar Universitat Ramon Llull
  • Miriam Guerra FPCEE Blanquerna

Resumen

En els darrers anys han aparegut algunes publicacions que descriuen la epidemiologia de les malalties i lesions que pateixen les persones que practiquen esport a diferents nivells. L’objectiu de l’estudi va ser el de coneixer, a partir del anàlisi de les dades de les visites mèdiques realitzades als esportistes que entrenen en un Centre d’alt Rendiment Esportiu, les característiques epidemiològiques de les lesions patides per aquesta població.   La informació es va recollir a partir de les dades d’assistència sanitària recollides en la Història Clínica informàtica del Servei de medicina assistencial del Centre d’Alt Rendiment Esportiu.   Es van analitzar les dades de 16925 visites mèdiques durant un període de  45 mesos, de practicants d’ambdós gèneres, de 27 esports diferents. Les variables que es van analitzar van ser les següents: - Tipus de lesió: lesió aguda, lesió crònica, lesió recidivant i lesió seqüela. - Circumstància de producció de la lesió. - Topografia de la lesió. Es va veure que el 90 % de totes les lesions es varen produir durant l’entrenament. Les més freqüents van ser les agudes (75%) .  Les parts del cos més afectades van ser el genoll, el turmell, el peu, la cintura escapular i la regió lumbar. 

Biografía del autor/a

Carmen Porcar, Universitat Ramon Llull

Professora de la Facutat de Psicologia, Ciencies de l'educació i de l'Esport Blanquerna. 

Publicado

2014-04-08