Intel·ligència emocional, engagement i èxit acadèmic

Autores/as

  • Toni Font Canyelles

Resumen

Intel·ligència emocional, engagement i èxit acadèmicResum. El present estudi pretén estudiar la relació que mantenen la Intel·ligència emocional i l'engagement com a variables que ajuden a predir l'èxit acadèmic dels estudiants universitaris. També estudia les diferències de gènere i l'evolució que s'estableix entre els diferents cursos de la carrera i els diversos Màsters i Postgraus en Psicologia. Es realitza amb una mostra de 147 Estudiants de Psicologia de la FPCEE Blanquerna. Els resultats mostren diferencies en funció del cicles i sexe en quant als nivells d'engagement i intel·ligència emocional. Tot hi això no s'aconsegueix demostrar el valor predictiu de les variables amb el rendiment acadèmic. Paraules Clau: Intel·ligència emocional, engagement, rendiment acadèmic  

Biografía del autor/a

Toni Font Canyelles

Intel·ligència emocional, engagement i èxit acadèmicResum. El present estudi pretén estudiar la relació que mantenen la Intel·ligència emocional i l'engagement com a variables que ajuden a predir l'èxit acadèmic dels estudiants universitaris. També estudia les diferències de gènere i l'evolució que s'estableix entre els diferents cursos de la carrera i els diversos Màsters i Postgraus en Psicologia. Es realitza amb una mostra de 147 Estudiants de Psicologia de la FPCEE Blanquerna. Els resultats mostren diferencies en funció del cicles i sexe en quant als nivells d'engagement i intel·ligència emocional. Tot hi això no s'aconsegueix demostrar el valor predictiu de les variables amb el rendiment acadèmic. Paraules Clau: Intel·ligència emocional, engagement, rendiment acadèmic Emotional Intelligence, Engagement and Academic AchievementSummary. This study aims at studying the relationship between Emotional Intelligence and Engagement as variables that help us predict academic achievement in university students. The study also analyzes gender differences and the evolution throughout the different years of the degree course and the Master’s and Postgraduate courses in Psychology. Research was carried out with a sample of 147 Psychology students at Blanquerna FPCEE. Results show differences depending on cycles and gender with regard to levels of engagement and emotional intelligence. Nevertheless, the predictive value of the variables concerning academic performance has not been proven.  Keywords: emotional intelligence, engagement, academic performance.

Publicado

2013-12-18