Temes de conversa en els diferents entorns socials de l'alumnat sord i de l'oient a la secundària

Autores/as

  • Mireia Rom Sedó Centre d'Investigació Psicoeducativa sobre Sordeses i Altres Dificultats Comunicatives, CER GISTAL
  • Núria Silvestre Benach Centre d'Investigació Psicoeducativa sobre Sordeses i Altres Dificultats Comunicatives, CER GISTAL

Resumen

Aquest article analitza els temes de conversa en els diferents entorns socials dels adolescents amb sordesa, educats en modalitat comunicativa oral, i dels adolescents oients. L’estudi se centra en una mostra de vint joves sords i vint oients d’ambdós gèneres. Mitjançant un qüestionari es pretén conèixer i analitzar els temes i els àmbits de conversa més habituals, els principals interlocutors, les preferències temàtiques segons els interlocutors i segons les característiques dels adolescents participants, i la freqüència d’aquestes converses. Els resultats mostren poques diferències entre els participants segons el seu estatus sord o oient, tot i que apareixen certes diferències de gènere. Les mares, els pares, les millors amistats i la logopeda –en el cas de les noies sordes– són els principals interlocutors de les converses dels joves analitzats. Destaca el professorat, per part de tots els adolescents de la mostra, per la seva baixa freqüència com a interlocutor d’aquestes converses. Entre els adolescents amb sordesa, els companys de classe amb els quals no hi ha llaços d’amistat són també interlocutors de baixa freqüència. La presència de germans propers en edat, en els adolescents amb sordesa, és una variable influent en el nombre de converses que mantenen aquests joves. 

Biografía del autor/a

Mireia Rom Sedó, Centre d'Investigació Psicoeducativa sobre Sordeses i Altres Dificultats Comunicatives, CER GISTAL

Equip d'Assessorament Psicopedagògic B48 Sant Cugat del Vallès. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Núria Silvestre Benach, Centre d'Investigació Psicoeducativa sobre Sordeses i Altres Dificultats Comunicatives, CER GISTAL

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

Publicado

2014-10-15