Els orígens del llenguatge en l'evolució humana

Ignasi Ivern, Adolf Perinat

Resumen


Qualsevol reflexió sobre els orígens i el desenvolupament del llenguatge no està lliure d’especulació. Malgrat les dificultats d’investigar des d’una perspectiva psicològica l’evolució humana, creiem que és necessari que les ciències del comportament contribueixin amb la seva mirada a la comprensió dels esdeveniments que ens van convertir en humans. L’objectiu d’aquest article ha estat revisar i analitzar les publicacions més significatives en matèria de filogènesi del llenguatge i de la comunicació. Després d’una introducció bàsica a conceptes claus d’antropologia evolutiva, iniciem una primera part en la qual es destrien i s’examinen meticulosament els elements més significatius que fonamenten les hipòtesis sobre els orígens del llenguatge. En un segon apartat, un cop interrelacionades i interpretades conjuntament totes les dades, es planteja una explicació sobre els orígens del llenguatge tot destacant els aspectes que ens assemblen particularment interessants com és l’emergència dels signes i el paper que ha tingut el gest com a embrió del llenguatge oral.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Ignasi Ivern, Adolf Perinat

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc