Moodle com a eina didàctica en una experiència d’aprenentatge actiu en l’assignatura de Biologia del grau de Nutrició Humana i Dietètica

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.51698/aloma.2020.38.2.83-88

Resumen

L’aprenentatge actiu ha mostrat millorar els resultats d’aprenentatge, així com augmentar la motivació, la confiança i el control dels estudiants. Al mateix temps, la valoració positiva de Moodle, com a eina per explorar noves estratègies didàctiques, fa pensar que una estratègia d’aprenentatge actiu utilitzant Moodle com a plataforma virtual podria resultar en una millora dels resultats acadèmics dels estudiats. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar els resultats d’una estratègia d’aprenentatge actiu utilitzant la plataforma Moodle amb estudiants de l’assignatura de Biologia del grau de Nutrició Humana i Dietètica. S’estudiarà el nivell de motivació, confiança i control, i la percepció d’utilitat de la plataforma Moodle mitjançant qüestionaris que es respondran amb una escala Likert. Es compararà els resultats acadèmics dels estudiants del curs 2020-2021 amb els dels cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Publicado

2020-11-26 — Actualizado el 2021-02-16

Versiones

Número

Sección

Call for papers