Eines digitals per a l’avaluació des d’una perspectiva del DUA

Autores/as

  • Ingrid Sala-Bars Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull
  • Jordi Simon Ramon Llull University https://orcid.org/0000-0002-2298-1386
  • Maria Macià Golobardes Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • elisabeth Alomar-Kurz Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat

DOI:

https://doi.org/10.51698/aloma.2020.38.2.89-102

Resumen

La tecnologia com a mitjà per garantir l’accessibilitat a l’aprenentatge i atendre la diversitat de l’alumnat a l’aula ha estat objecte de nombrosos estudis i experiències educatives. El disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) és un dels marcs teòrics i pràctics actuals que més potencia l’ús de recursos i eines digitals per donar resposta a la variabilitat de necessitats educatives de l’alumnat. La implementació del DUA requereix un replantejament del currículum tradicional, situant-lo en un marc competencial i on l’avaluació tingui un paper clau en el progrés de l’aprenentatge de tot l’alumnat. Així doncs, en aquest article s’exposa breument el marc teòric del DUA com a mesura universal d’atenció a la diversitat, es reflexiona sobre com s’hauria de repensar el currículum i l’avaluació emprant els principis del DUA i, finalment, es presenta un conjunt d’eines tecnològiques per a l’aplicació del DUA en els processos avaluadors. L’ús de la tecnologia en el marc del DUA es perfila com una de les propostes més eficaces per donar resposta a la diversitat i oferir una educació accessible i de qualitat per a tothom.

Publicado

2020-11-26 — Actualizado el 2021-03-08

Versiones

Número

Sección

Call for papers